Март, месец српског језика

Министарство је дало сагласнсот за учешће наших ученика у манифестацији „Март, месец српског језика“ коју је покренуло Друштво за српски језик и књижевност Србије у сарадњи са Катедром за српски језик са јужнословенским језицима.

У оквиру ове манифестације једна од активности намењена је свим ученицима основних и средњих школа у Србији и изван ње под насловом „Избор за најлепшу реч српског језика“.

Објашњење о томе шта се од ученика тражи и формулар који треба да попуне заинтересовани ђаци, истакнут је на сајту Друштва, а попуњaвање формулара ће бити омогућено до 15. марта.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.