Пријатељи удружења:

E-mail: komunikacije@dijaspora.gov.rs
Web: www.dijaspora.gov.rs


E-mail: spc.norway@gmail.com
Web: www.vasilijeostroski.com


E-mail: postmottak@faerder.kommune.no
Web: faerder.kommune.no


Телефон  + 47 23 11 52 20 

Е-mail: Амбасада           
ambasada@serbianembassy.no
Е-mail: Конзуларно одељење
konzularno@serbianembassy.no
Web: oslo.mfa.gov.rs


САВЕЗ СРПСКИХ УДРУЖЕЊА У НОРВЕШКОЈ 

e-mail: sebisk.risforbund@gmail.no
Web: www.serbisk.no


УДРУЖЕЊЕ СРБА „СРПСКА КРУНА“ ТЕЛЕМАРК
E-mail: post@srpskakruna.no
Web: www.srpskakruna.no


СРПСКО УДРУЖЕЊЕ „МИЛОШ ОБИЛИЋ“, ЈЕСХАИМ

Телефон +47 923 21 857

E-mail: uprava@milosobilic.no
Web: milosobilic.no


УДРУЖЕЊЕ СРБА У РОГАЛАНДУ „ИВО АНДРИЋ“

Телефон +47 451 34 970

E-mail: post@ivoandric.no
web: www.ivoandric.no

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.