Уџбеници

Деца имају три предмета:

  • Српски језик;
  • Моја отаџбина Србија;
  • Основи културе српског народа.

У школи се користе књиге Завода за уџбенике, Београд, који су намењени ученицима у дијаспори. Уџбеници су доступни у електронској форми, и могу се користити директно на сајту друштва.

Уџбеници 1-3. разред:


Уџбеници 4-6. разред:


Уџбеници 7-8. разред:

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.