Frivillighetens år 2022

“Den store bokdagen” er et arrangement for å markere “Vår dag” i Frivillighetens år 2022.

Det var en feiring i anledning avslutningen av skoleåret på den serbiske skolen, hvor barna lærer serbisk språk, grunnleggende ting om serbisk kultur og tradisjon.

For VÅR DAG har alle barna fra skolen fått en bok på serbisk.

Målet med dagen var å fremme det språklige og kulturelle mangfoldet i Norge, samt bevaring av morsmålet.

Vi hadde flått forestilling med sang, bokpresentasjon av Milena Stevanovic, underholdning av barn, opptreden av serbisk folkedansgruppe og til slutt hadde barna mulighet å delta i barneløpet.

For å fremme frivillighet vi engasjerte oss for å samle inn brukte bøker fra private boksamlinger for å støtte åpning av serbisk bibliotek i Porsgrunn.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.